BASUTREDNING HUND


Kartläggning - Orsaksanalys - Rehabiliteringsprogram

Kontakt

Har du en hund som har utvecklat negativ beteenden, som du upplever är svår att hantera, förstå eller som uppvisar stress, aggression, rädsla eller som du anser är en "problemhund". Boka en Basutredning och undvik missförstånd och att behandla symtom istället för orsak. 


Orsaksanalys

Vidare i utredningsprocessen av hundens beteenden genomförs en rad olika former av orsaksanalyser där bland annat livssituationsanalys, stressanalys, hormonanalys, smärtanalys, näringsbristanalys, maskulinitetsanalys med flera ingår. 

Kartläggning

Vi inleder Basutredningen med en telefonintervju där du beskriver hunden och er vardag, hundens uppväxt och hundens beteenden. Du beskriver de symtom eller oönskade beteenden som du har identifierat eller som du vill skall upphöra eller förändras. Därefter bokar vi en första träff där jag observerar hunden.

Rehabiliteringsprogram

Utifrån orsaksanalyser upprättas ett individanpassat rehabiliteringsprogram. Vi träffas, tränar och utvärderar effekten av rehabiliteringsträningen med jämna mellanrum och justerar programmet vid behov.


Varför en Basutredning?

Undvik kortsiktiga förändringar

 

Om du verkligen vill komma till rätta med problem och negativa och oönskade beteenden behöver orsaker identifieras. Risken är annars att du försöker släcka ut enskilda symtom som förmodligen inte är grunden till problemet. Då kommer orsaker till problemen och beteendena att fortsätta utvecklas och det finns risk för att problemen kvarstår och många gånger förvärras under hundens livstid.

 Undvik missförstånd och symtomfokusering


I flertalet fall finns det bakomliggande faktorer som inverkar negativt på hundens beteendeutveckling. Att inte veta, förstå, se samband och kunna hantera situationen på ett för hunden fördelaktigt sätt kan medföra att din och hundens relation tar skada och försämras, att er gemensamma livssituation blir svår och ansträngd, att din och hundens livsutrymme krymper till följd av den negativa beteendeutvecklingen som hunden uppvisar. Sammantaget är att missförstånd kring hundens beteenden och symtomfokusering på kort sikt medför förhöjd risk för att hunden omplaceras eller avlivas i onödan, Boka en tid för Basutredning innan andra åtgärder vidtas.