OM OLIKA TJÄNSTEHUNDAR

OM SOCIALA TJÄNSTEHUNDAR

Sociala Tjänstehundar


Sociala Tjänstehundar är ett samlingsnamn för olika typer av arbetande hundar som exempelvis besöks, terapi, vård eller skolhund som har till uppgift att tillsammans med sin hundförare stöttar och hjälper andra människor genom olika hundunderstödda insatser. 


Läs mer här.

OM ASSISTANSHUNDAR

Assistanshundar


Assistanshundar är ett samlingsnamn för olika typer av tjänstehundar som har till uppgift att stötta och hjälpa sin ägare utifrån dennes särskilda behov i vardagen exempelvis servicehund, medicinskt alarmerande hund m.f. 


Läs mer här.

OM CIVILA TJÄNSTEHUNDAR

Civila Tjänstehundar


Civila tjänstehundar är ett samlingsnamn för olika typer av arbetande hundar exempelvis narkotikasökhundar som har till uppgift att tillsammans med sin hundförare söka, lokalisera, och förebygga narkotika på specifika platser såsom skolor, behandlingshem, arbetsplatser m.f.